Binnenklimaatrichtlijnen beheer en onderhoud

Regelmatig worden er klimaatinstallaties aangetroffen die niet op de juiste manier zijn onderhouden. Een gemiste kans: een goed onderhouden installatie draagt namelijk bij aan het comfort én de gezondheid van de eindgebruiker. Deze klimaat richtlijnen zijn een instrument om prestaties (op het gebied van koelen, ventileren en verwarmen) te waarborgen en daarnaast ook de levensduur van het apparaat of toestel te verlengen. In de onderhoudsrichtlijnen zijn normen vastgelegd gericht op het realiseren van een duurzaam en energiezuinig binnenklimaat. Het Rijksvastgoedbedrijf zal deze richtlijnen als leidraad gebruiken voor de aanbestedingen van klimaatinstallaties in gebouwen.

  • Verleng de levensduur van een klimaatinstallatie
  • Waarborg kwaliteit en bespaar energie
  • Verhoog comfort voor gebruikers
  • Zorg voor een gezond binnenklimaat

Download de richtlijnen hier!

Om het geheel van klimaatinstallaties goed gedocumenteerd te krijgen, hebben de brancheverenigingen NVKL (koeling), VLA (ventilatie) en de Nederlandse Verwarmingsindustrie (vervarming) intensief samengewerkt en is een goede basis gelegd om het binnenklimaat te verduurzamen. In het onderhoudsbestek zijn normen vastgelegd gericht op het realiseren van een duurzaam en energiezuinig binnenklimaat.

Koeling

Download
NVKL-erkende installateurs zijn specialisten in koudetechniek en klimaatbeheersing. Alleen de installateurs die lid zijn van de NVKL mogen het exclusieve NVKL- kwaliteitslabel voeren. Zij moeten voldoen aan de eisen van de NVKL-erkenning en worden tweejaarlijks getoetst door een onafhankelijke keuringsinstantie. De NVKL heeft het volste vertrouwen in haar installateurs en durft een goed eindresultaat te garanderen door het oprichten van een geschillenregeling voor zowel bedrijven als particulieren.

Een erkend installateur herkent u aan één van onze kwaliteitslabels: er is een kwaliteitslabel koudetechniek en een kwaliteitslabel klimaatbeheersing.

Ventilatie

Download
Op www.vla.nu vindt u tools om te voldoen aan het bestek onderhoud en beheer ventilatie.

NVRL keur is een keurmerk gericht op het onderhouden van luchtbehandelingssystemen om de gezondheidsrisico’s al gevolg van vervuiling zoveel mogelijk te beperken.

Verwarming

Download

Archief

De klimaatrichtlijnen zijn een initiatief van:

NVKL is de Nederlandse Vereniging voor ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling. We zijn een representatieve branche- en werkgeversorganisatie van ruim 400 bedrijven in de professionele koudetechniek en klimaatbeheersing. Ondernemingen uit de hele keten, zowel leveranciers als installatiebedrijven, adviesbureaus en onderwijsinstellingen, zijn bij NVKL aangesloten. De installateurs binnen de vereniging zijn NVKL-erkend en voldoen aan een vastgesteld kwaliteitsniveau.

Meer informatie: kijk op www.nvkl.nl.

Binnenklimaat Nederland vertegenwoordigt fabrikanten, leveranciers en dienstverleners op het gebied van luchttechnische apparaten die actief zijn op de Nederlandse markt. Binnenklimaat Nederland heeft zich ontwikkeld tot dé gesprekspartner van de overheid en politiek, waar het gaat om goede ventilatie en het belang hiervan voor een gezond binnenklimaat. Binnenklimaat Nederland wordt dan ook nauw betrokken bij nieuwe wet- en regelgeving op dit gebied. Op Europees niveau werkt Binnenklimaat Nederland samen met de belangenorganisatie Eurovent.

Kijk voor meer informatie op www.binnenklimaatnederland.nl.

De Nederlandse Verwarmingsindustrie is een onafhankelijke vereniging van fabrikanten op het gebied van warmteopwekking, warmtedistributie, regelapparatuur (thermostaten) en (rookgas)afvoersystemen; gericht op informatievoorziening en advies met betrekking tot de rol van verwarming in de gebouwde omgeving in Nederland.

Meer informatie: kijk op www.verwarmingsindustrie.nl

    Mijn vraag gaat over de richtlijn: (verplicht)

    Mijn vraag gaat specifiek over paginanummer: